nvias.org

[:cs]Program pro tvůrce – Minecraftem k úspěchu - vyhodnocení[:en]Program for Creators – Through Minecraft To Success - evaluation[:]

16 června, 2017
Archiv
0

[:cs]Kroužek Minecraft zaměřený na programování je za námi.

Čeho jsme dosáhli? Jaké jsme měli cíle?

Cíl

 • Vytvořit minihru
 • Vytvořit mapu s příběhem

Výsledek

 • Minihra
  • Nakonec máme dvě hry:
   • Parkour – svět ke stažení zde
    • Úspěch
     • Základní princip hry funguje
     • Naučili jsme se Command_block, Structure_block (na kopírování celé oblasti v Minecraftu), …
    • Neúspěch
     • Nestihli jsme funkční loby a další detaily
     • Nepodařilo se nám hru „prodat“ – kamarádům – hráli jsme pouze my v kroužku
   • Hra otázky (samostatné dílo Víti z 2. třídy!)
    • svět je ke stažení zde
    • Úspěch – využití Command_block a Redstone logického obvodu
    • Neúspěch – opět pouze ten „prodej“ – opět jsme zatím hráli jen u nás kroužku
 • Mapa s příběhem
  • svět je ke stažení zde
  • Úspěch
   • svět je vytvořen, vyzkoušeli jsme si Redstone obvody i jednoduché příkazy
  • Neúspěch
   • nemáme natočené video s příběhem

Je vidět, že příště potřebujeme posily 🙂 Přidáš se?

Registrace[:en]

The meetup “Through Minecraft To Success” focused on programming in Minecraft is over.

What we’ve achived? What was our Target?

Target

 • Create a minigame
 • Create a map with a story

Result

 • Minigames
  • At the end we have 2 minigames:
   • Parkour – you can download the world here
    • Success
     • Basic logic of the game is working
     • We’ve learned the Command_blocks, Structure_block (for copying part of the Minecraft world), etc.
    • Fail
     • We havn’t finnished game lobby and some other details
     • We havn’t succeed in „selling“ the game – invite other players from friends – It has been played only in our meetup
   • Question game (it was done solealone by Vít from 2nd class!)
    • download the world here
    • Success- využití Command_block a Redstone logického obvodu
    • Fail – again,  we havn’t succeed in „selling“ the game – invite other players from friends – It has been played only in our meetup
 • Map with a story
  • download the world here
  • Success
   • the minecraft world is created, we’ve tried Redstone logical circuits and some basic Commands
  • Fail
   • we have no video with the story

As you can see we need your help next time 🙂 Will you join us?

Registracion[:]

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts