nvias.org

[:cs]Vyhodnocení FUTURE FACTORY II – 2019[:en]Results of the FUTURE FACTORY II – 2019 – competition[:]

[:cs]Vybrat vítěze druhého ročníku Future factory v Minecraftu nebylo vůbec jednoduché. Všechny odevzdané projekty nás naprosto ohromily.

Rozhodnutí o vítězích na svá bedra vzali zástupci našich sponzorů

  • Michaela Zemanová, HR Development, BOS Automotive
  • Ivo Mendřec, Head of Project Management STN, ZF Staňkov
  • Karel Luňáček, ředitel společnosti, MECAS ESI Plzeň

Technické provedení hodnotil náš mentor David Žahour.

Vítězové

Kategorie do 9-ti let

1. místo – tým Super Minecrafťáci – ZŠ Škola Můj Projekt — Praha Jižní město

2. místo – tým Honza Majda Štěpa – 1. ZŠ Plzeň

3. místo – tým Red Stone vandráci – 28. ZŠ Plzeň

Kategorie 10 let

1. místo – tým Orange factory – 1. ZŠ Plzeň

2. místo – tým Robert – 7. ZŠ Plzeň

3. místo – tým Cheese factory – ZŠ Dobříč

Kategorie 11 a více let

1. místo – tým Meowcraft – Cíkrevní gymnázium Plzeň, 14. ZŠ Plzeň

2. místo – tým INFINITE – 15. ZŠ Plzeň

3. místo – tým Raptors – 3. ZŠ Rakovník

Kategorie Free style

1. místo – tým DD Team – Gymnázium České Budějovice, 1 ZŠ Plzeň

2. místo – tým WorldTech – 7. a 1. ZŠ Most

3. místo – tým Gaming 27cz – 1. ZŠ Plzeň

 

Nejúspěšnější video

V této kategorii jste rozhodovali vy svými lajky na YouTube. I zde byl boj opravdu dramatický :-).

Vítězem se stal tým INFINITE – za zmínku stojí i jejich web.

Velké díky všem, kteří se zúčastnili, dokázali jste ovládnout techniku a perfektně odprezenvotat Váš projekt – odměnou pro každého je originální tričko!

Vítězům každé kategorie náleží kompletní sada Google AI Voice Kit včetně Rapsberry Pi 3.

 

Už teď se těšíme na příští ročník 🙂

 

/execute if entity @p[distance=..5] run say Get ready for the year 2020

 

/execute if entity @p[distance=..3] run say Follow fb.com/nvias.org and nvias.org/futurefactory

 

 [:en]Select the winner of the second year Future factory in Minecraft was not easy at all. All the submitted projects made us absolutely astonished.

The decision of the winners on our loins was taken by representatives of our sponsors

  • Michaela Zemanová, HR Development, BOS Automotive
  • Ivo Mendrec, Head of Project Management STN, ZF Staňkov
  • Karel Luňáček, director of the company, MECAS ESI Plzeň

The technical design was rated by our mentor David Žahour.

And the Winners

Category up to 9 year

1st place – tým Super Minecrafťáci – ZŠ Škola Můj Projekt — Praha Jižní město

2nd place – tým Honza Majda Štěpa – 1. ZŠ Plzeň

3rd place – tým Red Stone vandráci – 28. ZŠ Plzeň

Category 10 years

1st place – tým Orange factory – 1. ZŠ Plzeň

2nd place – tým Robert – 7. ZŠ Plzeň

3rd place – tým Cheese factory – ZŠ Dobříč

Category 11 year and more

1st place – tým Meowcraft – Cíkrevní gymnázium Plzeň, 14. ZŠ Plzeň

2nd place – tým INFINITE – 15. ZŠ Plzeň

3rd place – tým Raptors – 3. ZŠ Rakovník

Category Free style

1st place – tým DD Team – Gymnázium České Budějovice, 1 ZŠ Plzeň

2nd place – tým WorldTech – 7. a 1. ZŠ Most

3rd place – tým Gaming 27cz – 1. ZŠ Plzeň

 

The best video

In this category, you have decided on YouTube. Even here the fight was really dramatic :-).

Winner is team INFINITE – you have to check their web just for this project web. Awsome!

Thanks to everyone who has participated, you were able to master the technology and make perfect presentation of your project – rewarding for everyone is an original T-shirt!

The winners of each category received complete Google AI Voice Kit including Rapsberry Pi 3.

We are looking forward to the next year 🙂

 

/execute if entity @p[distance=..5] run say Get ready for the year 2020

 

/execute if entity @p[distance=..3] run say Follow fb.com/nvias.org and nvias.org/futurefactory

 

 [:]