nvias.org

[:cs]Vánoční dárkové poukazy[:en]Christmas gift vouchers[:]

[:cs]

Darujte radost a vzdělání pro budoucnost

Připravili jsme pro Vás Vánoční dárkové poukazy na naše letní příměstské Minecraft kempy 2021.

Jak poukazy fungují?

Stačí vybrat hodnotu dárkového poukazu :

  • 2.250,- Kč = 1 / 2 kempu
  • 4.500,- Kč = celý kemp

Následně vyplnit kontaktní informace a jméno pro koho je poukaz určen.

Po odeslání formuláře Vám přijde email s platebními údaji. Okamžitě po obdržení platby Vám doručíme vytištěný poukaz poštou.

[Form id=”46″]

Co na kempy říkají děti?

Vánočním dárkovým poukazem na příměstský Minecraft kemp skutečně rozzáříte oči Vašich dětí

Jaké budou termíny v roce 2021?

Pro rok 2021 plánujeme opět minimálně 4 termíny v Plzni v nvias.org Cukrovarská 20:

  • 2x červen
  • 2x srpen

Majitelé poukazů dostanou přednostní možnost výběru termínu.

[:en]

Give a joy and education for the future

We have prepared for you Christmas gift vouchers for our summer suburban Minecraft camps 2021.

How do vouchers work?

Just choose the value of the gift voucher:

  • 2,225 CZK= 1/2 campsite
  • 4,500 CZK = the whole camp

Then fill in the contact information and name for whom the voucher is intended.

After sending the form, you will receive an email with payment details. Immediately after receiving the payment, we will deliver the printed voucher by post.

[Form id=”46″]

What do children say about these camps?

With a Christmas gift voucher for a suburban Minecraft camp, you really light up the eyes of your children

What will be the dates in 2021?

For the year 2021 we plan again at least 4 dates at nvias.org, Cukrovatrska 20 Pilsen:

  • 2x June
  • 2x August

Voucher holders will be given a preferential choice of date.

[:]