nvias.org

Seznamte se s umělou inteligencí - Get in touch with AI

30 dubna, 2021
Aktuality
, , , , , , , , , , , ,
0

Seznamte se s umělou inteligencí

Přemýšleli jste, jak nastupující generaci co nejvíce přiblížit nové technologie, vzbudit v nich nadšení pro technické vzdělávání a pomocí jim v dalším rozvoji? Jste součástí firmy, která se umělou inteligencí nezabývá, ale chcete využít její potenciál? Rádi byste zjistili v jaké oblasti fungování Vaší firmy, by se dala umělá inteligence využít a jak na to? Náš skvělý tým v nvias sestavil program AI Discovery, který Vám vše tohle umožní, a který jsme schopni plně realizovat i za současné situace v online podmínkách.

Náš program se skládá ze dvou hlavních pilířů. Jeden z nich se zabývá vzděláváním žáků základních a středních škol, a to jak v průběhu školní výuky formou projektových dnů, tak i spoustou volnočasových aktivit. Druhým pilířem našeho programu je vzdělávání širší veřejnosti v oblasti umělé inteligence, ve kterém předáváme naše know-how o umělé inteligenci a možnostech jejího využití v různých podnikových odvětvích.

AI Talent

V rámci tohoto pilíře seznamujeme žáky a studenty se základními principy strojového učení – vidění, mluvení, porozumění a prediktivní algoritmy, které si pomocí nástrojů využívajících umělou inteligenci žáci sami vyzkoušejí. Mimo to jim pomáháme rozvíjet jejich AI kompetence, od rozvoje informatického myšlení, přes znalosti o implementaci AI, až po vývoj umělé inteligence. Za stejně důležité považujeme i rozvoj dovedností důležitých pro 21. století, základy podnikání a obchodní myšlení.

Úvodní seznámení s umělou inteligencí probíhá u žáků základních a středních škol v rámci našeho projektového dne AI Discovery. Kreativní formou investiční hry si žáci v týmech vytvoří vlastní projekt (na téma zadaná od našich partnerů) využívající umělou inteligenci za pomoci různých dostupných nástrojů a svůj projekt následně odprezentují. Ty nejlepší týmy z jednotlivých škol se po proběhlém projektovém dnu účastní našeho Turnaje AI Discovery, na kterém opět zpracovávají témata zadaná od našich partnerů. V rámci realizace projektu používají nástroje, které si osvojili již během projektového dne, seznámí se zde ale i se složitější prací s daty a s predikcí na základě dostupných informací. Žáci nadšení do nových technologií a získávání nových zkušeností k nám mohou docházet na kroužek pro AI Tvůrce. Vybraní talentovaní žáci základních a středních škol se mohou přihlásit do našeho intenzivního projektu AI Talent Inkubátor, který bude zakončen AI Show, na které žáci představí výsledky své práce a seznámí se s našimi partnery, kteří se implementací a použitím AI zabývají. Zájemci o dlouhodobější spolupráci a účast v našich projektech se mohou zapojit do naší AI Laboratoře, v rámci kterých s nimi budeme intenzivně pracovat na jejich nápadech, a pokud budou mít zájem a chuť, pomůžeme jim až k vytvoření vlastního startupu.

AI Enterprise

Ve druhém pilíři se zaměřujeme na zvýšení povědomí o umělé inteligenci a objasnění jejího potenciálu, jejích limitací a možnostech jejího využití v různých odvětvích, a to pomocí kreativních teoretických a praktických technických workshopů, v rámci kterých účastníky s AI blíže seznámíme. Naším cílem je zvýšit efektivitu podnikových procesů přivedením firem k umělé inteligenci, věříme totiž, že propast mezi firmami, které do AI zainvestují a začnou jí pro své procesy využívat a mezi firmami, které se jí budou i nadále vyhýbat se během několika příštích let prohloubí natolik, že tyto firmy nebudou dostatečně konkurenčně schopné.

Nejnovější články

AI stážový program

Umělá inteligence na Jihočeské fakultě Jak může umělá inteligence pomoci jejich studiu a hlavně v praxi? To řešili doktorandi Zemědělské fakulty Jihočeské …

IoT workshopy – vytvoř si svojí hračku

IoT workshopy – vytvoř si svoji hračku   Svítící květináč, který reaguje na stav zalití? Světelný teploměr reagující na zvuk? Co vymyslíš …

Meet and Code – online workshopy zdarma

Meet and Code online workshopy Naše online workshopy v Minecraftu a na tvorbu chatbotu získaly grand od Meet and Code, účastníci se …

Závěrečná fáze AI Talent inkubátoru startuje AI talent inkubátor je projekt zaměřený na rozvoj nadaných žáků, který bude prostřednictvím workshopů a konzultací …

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts