nvias.org

Závěrečná fáze AI talent inkubátoru startuje - Final phase of AI talent incubator

6 září, 2021
Aktuality
, , , , , , ,
0

AI talent inkubátor je projekt zaměřený na rozvoj nadaných žáků, který bude prostřednictvím workshopů a konzultací rozvíjí jejich talent, tvořivost a připravuje je na budoucnost a propoje vše s praxí.

AI talent inkubátor je založen na pravidelné a dlouhodobé práci s účastníky ve třech modulech – technologie, business a seberozvoj – a to pod vedením interních i externích odborníků. Kombinace skupinové práce (workshopy, soustředění, exkurze atd.) a individuálních konzultací (např. koučink, mentoring, psychodiagnostika) umožní efektivní vzdělávání, využívané metody jsou založeny na projektovém učení, vlastní exploraci, reflexi a v souladu s principy pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků. Projekt bude možné realizovat online i offline.

Podzim otevíráme i pro nové nadšence

  • 3+1 exkurze
  • 3 workshopy umělé inteligence
  • konzultace potenciálu
  • vedení studentských prací pro SOČ, ročníkové práce, …

Cílovou skupinou projektu AI talent inkubátor jsou nadaní žáci ZŠ a SŠ ve věku 12-19 let v Plzeňském kraji, kteří se zajímají o technologie a business.

Program připravujeme ve spolupráci s významnými startupy:

 

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nám prosím kontaktujte:

[Form id=40]

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

AI talent incubator is a project focused on the development of talented students, which will develop their talent, creativity and prepare them for the future during vocational training.

Registration for the program available only in Czech.

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts