nvias.org

Motivace k vyššímu vzdělání a technickým oborům

V průběhu podzimní realizace proběhlo přes 30 projektových dnů Naše firmy, na kterých jsme vyhodnocovali dopad projektového dne na motivaci žáků.

30% nárůst zájmu o technické obory

Ukázalo se, že projektový den je nejen zábavný a z pohledu žáků přínosný, ale že motivuje k dalšímu vyššímu vzdělání a ke studiu technických oborů

V průběhu dne přinášíme žákům zážitky, které vysvětlují, kde firmy vytvářejí přidanou hodnotu. Ve hře čelí situacím, kdy musejí investovat do vlastního výzkumu a vývoje, tak aby v dalších kolem hry mohli generovat potřebné zisky. Prakticky také zjistí, že postavit robota je jednoduché a úspěšnou certifikací programů přinášejí do firmy další zisky.

 

Klíčovou součástí motivace jsou partnerské firmy

 

Klíčovou součástí této motivace je představení technologické partnerské firmy, kde žáci vidí praktický dopad implementace nových technologií. Snaží se tak jistým způsoben firmu napodobit. Obrovské díky v této oblasti patří společnostem Gerresheimer Horšovský Týn a ZF Staňkov, které jsou špičkou ve svých oborech.

    

 

 

Výsledky jsou potěšující. Pomáháme žákům ujasnit si budoucí obor studia a zároveň je nalákat i na technické obory. Před projektovým dnem nemá jasno v oborových aspiracích přes 40% žáků.

 

  • Analyzovaná data pochází od 587 účastníků projektových dnů Naše Firmy*. To činí 3,01 % populace druhostupňových žáků v Plzeňském kraji.
  • V období září – prosinec 2019 jsme navštívili 15 základních škol v Plzeňském kraji, což odpovídá 11,5 % škol s druhým stupněm v regionu**.
  • Chlapců bylo v průzkumu zapojeno o něco více než dívek.
  • Nejpočetněji byla zastoupena skupina 14-ti letých. 

 

 

* V rámci analýzy impaktu byla sebrána data od 643 účastníků projektových dnů Naše Firmy, pro nekompletní vyplnění jich bylo vyřazeno 67, celkem se pracovalo s 587 dotazníky. Některé z dotazníků neobsahovaly veškeré základní údaje, proto byly zařazeny jen do relevantních dílčích statistik.

 

 

** V Plzeňském kraji navštěvovalo 2. stupeň ZŠ v roce 2018/19 (poslední dostupná data) 19500 žáků. Ve stejném školním roce bylo v Plzeňském kraji 130 ZŠ s druhým stupněm.

 

 

 

Projektový den v rozhodovacím procesu účastníkům pomohl, viditelný je pokles u odpovědi „nevím“ 13,63% účastníků pak změnilo po projektovém dni své aspirace, všichni směrem k vyššímu stupni.

 

 

72% hodnotí projektový den jako přínosný

89% se projektový den líbil

 

 

 

 

Posun i v informatickém myšlení a v dovednostech pro 21. století

  

Ve všech kompetencích informatického myšlení došlo u účastníků po projektovém dni ke statisticky významnému zlepšení v sebehodnocení.

 

 

Po projektovém dni došlo ke statisticky významnému zlepšení i v kompetencích pro 21. století – kreativita, kritické myšlení, komunikace a kooperace – “4K” anglicky “4C´s”. Nejvýrazněji bylo u účastníků posíleno v průběhu projektového dne kritické myšlení.

 

 

Chlapci se posunuli ve schopnosti rozpoznání vzorců

Dívky zase v kreativitě a týmové spolupráci

 

 

Chlapci se statisticky významně více (než dívky), posunuli ve schopnosti rozpoznání vzorců. Zatímco dívky zase v kreativitě a týmové spolupráci.

 

 

 

 

 

 

Sběr dat probíhal pomocí jednoduchého inventáře, kde se účastníci sebehodnotili ve třech oblastech na škále 1 – 10. První část byla vyplněna před projektovým dnem (pretest) a druhé po jeho skončení (posttest). Sběr dat probíhal metodou tužka-papír.

Nejnovější články

LASAR – Studentské projekty Space4Talents Přinášíme informace o prvním studentském projektu, který byl vyvíjen a prezentován v rámci Space4Talents. V rámci Space4Talents …

Rok nvias s řízením projektů ve Freelo O nvias nvias z. s. je nezisková organizace zaměřující se na inovaci ve vzdělávání. Pomocí …

AI konference na GASOŠ Rokycany

AI konference na GASOŠ Rokycany AI KONFERENCE – “ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY PRO UMĚLÉ INTELIGENCE PRO KOMPEXNÍ VZDĚLÁNÍ” NA GASOŠ ROKYCANY Využití AI …

Zakončení Space4Talents – Projekty talentů za rok 2023 Space4Talents Show – přehlídka nejlepších studenstkých projektů v oblasti udržitelného rozvoje a inovací. Prezentace …