nvias.org

Projektové dny s O2 chytrou školou

15 srpna, 2022
Aktuality
, , , , , , , , , , , ,
0

Projektové dny s O2 chytrou školou

  • realizace 4 projektových dnů Naše firmy na 2. stupni Základní školy Vladislava Vančury, Praha Zbraslav pod vedením zkušených mentorů z Nvias
  • grant od nadace O2 – rozvoj finanční a  digitální gramotnosti u žáků základních škol
  • proškolení pedagogů v oblasti umělé inteligence a zakomponování poznatků do výuky
  • rozdělení žáků do týmů a stava robota

Nadace O2

Nadace O2 každý rok vyhlašuje grantovanou výzvu pro Základní školy z celé České republiky. Škola může získat až 100 000 Kč na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti. Grantovou výzvu můžou využít všechny základní školy v ČR bez ohledu na zřizovatele. Podmínkou je, aby instituce byla vedená v registru školských zařízení. Finanční podporu poskytujeme na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, učitelé a veřejnost. Nutné je aktivní zapojení pedagoga školy, práce s materiály na portále www.o2chytraskola.cz a dodržení stanoveného limitu na nákup hardwaru. K plnění projektových aktivit si škola může přizvat i externí školicí organizace

 

Projektové dny Naše firmy

Projektové dny Naše firmy mají za úkol rozvíjet v žácích základních a středních škol znalosti potřebné pro jejich budoucí profesní život – kreativitu, kritické myšlení, týmovou spolupráci a informatické myšlení. Žáci během projektového dne seznámí s nejdůležitějšími termíny z oblasti podnikové ekonomy a informatiky. Žáci vymýšlejí svojí vlastní investiční strategii, realizují svůj marketingový plán a prezentují svou firmu před ostatními. Dále mají jedinečnou příležitost si sestavit a naprogramovat robota. Vše probíhá pod bedlivým dohledem mentorů z Nvias.

Projektový den na Základní škole Vladislava Vančury

V úvodní části jsou žáci rozděleni do týmů, který má reprezentovat nově vzniklou firmu a každému z nich je přiřazena důležitá role, například jako ředitel podniku, vedoucí výroby nebo marketingový manažer. Nezbytné je seznámení žáků s probíranou problematikou, formou prezentace. Následně přechází veškerá zodpovědnost na žáky, kteří musí uvést svou firmu do provozu. Mladí podnikatelé musí rozumně rozdělit své investice, vymyslet název, logo a oblast působení jejich organizace. Aby se žáci mohli pustit do  výroby svého produktu, musí  správně sestavit a pomocí aplikace v tabletu naprogramovat robota, který musí projít technickou kontrolou mentorů z Nvias. Na závěr jsou výsledky každého týmu vyhodnoceny a žáci prezentují svou firmu před ostatními.

 

 

Spolupráce s Nvias

V našem výukovém portfoliu můžeme škole nabídnout pestrou paletu aktivit zaměřených na rozvoj informatického myšlení, přičemž naší dominantou jsou projektové dny podporující spolupráci v týmech, tvořivost a digitální gramotnost. Vše probíhá zábavnou formou s důrazem na učení hrou. Obsah výuky je koncipován, aby co nejlépe rozvíjel důležité znalosti a dovednosti potřebné pro praktický život.

 

Z pohledu paní učitelky Mgr. Moniky Trachtové

Všechny projektové dny hodnotím velmi kladně. U žáků rozhodně projektový den vzbudil podnikavost a kreativitu. V souladu s nabídnutými aktivitami žáci projevovali kladné emoce, dokázali kriticky své nápady hodnotit a vyzkoušeli si role, v nichž mohli uplatnit svoje schopnosti. Celý den působil velmi vyváženě a za přínosné považuji spolupráci v týmech, které byly vytvořeny náhodným sestavením. Líbila se mi reflektivní část na konci, kdy žáci svoje zrealizované nápady odprezentovali ostatním. Děkuji.

Z pohledu žáků

  • Projektový den byl super. Díky moc.
  • Skvělý celý den, hodně promyšlený, moc děkujeme.
  • Náš tým byl moc spokojený. Moc jsme si to užili.
  • Díky moc. Všechno super a doporučujeme všema deseti.

 

Nejnovější články

Hydra Racing Plzeň – Vodíková autíčka 2023/2024   Plzeňský studentský tým Hydra Racing Plzeň úspěšně působí na poli vodíkové energie a vodíkových …

VET 4.0 – Update z vývoje hry ve VR

VET 4.0 – Update z vývoje VR hry Přípravy projektu VET 4.0 se pomalu chýlí ke konci a můžeme Vám představit novinky …

MEGA Boost 4.0 – Virtuální realita ve výuce Projekt MEGA Boost 4.0 je součástí programu Erasmus+. Projekt je zaměřený na vzdělávání žáků středních …

Space4Talents – Startup za 4 měsíce! Web Space for Talents Spouštíme registrace do projektu Space for Talents. Cílem projektu je poskytnout podporu nadaným …

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts