Rubriky
Aktuality

Program pro tvůrce – „Naše firmy“

Program pro tvůrce – „Naše firmy“

nvias ve spolupráci se Smart Edu Plzeň připravili program pro základní školy, který má za cíl, pomoci žákům, najít cestu při výběru studia pro svůj život. Chceme žáky směrovat ke studiu v oblastech s vysokou přidanou hodnotou jako je věda, výzkum, marketing, ….

Co žákům přineseme

Naším projektem je hra – projektový den, zaměřená na žáky druhého stupně základních škol (konkrétně VIII. a IX.ročník).
Projekt je složen ze tří vzájemně propojených částí:
1. Teorie
– struktura výrobní firmy, kde se tvoří přidaná hodnota, …
2. Hra “Naše firmy“
– demonstruje žákům, jak fungují jednotlivé oddělení reálné firmy a pomůže jim pochopit, co je důležité pro rozvoj firmy.
3. Stavba robota
– v rámci simulovaného oddělení vývoj a výzkum žáci sestrojí a naprogramují robota.

Kdo zajistí průběh hry a kolik času zabere

Hru může řídit konkrétní člen Smart Edu Plzeň, nvias z.s.,
V dalších případech poté proškolení mentoři, popřípadě pedagogičtí pracovníci daných škol.
Hra bude probíhat vždy jeden vyučovací den. (Projektový den)

Princip hry

Konkrétní třídy se rozdělí do několika 5-ti členných týmů. Jednotlivci si mezi sebou rozdělí role fungující ve firmě. (ředitel, vývoj a výzkum, výroba, marketing) Vzájemnou komunikací rozběhnou chod firmy. V rámci hry budou čelit reálným situacím, které se běžně odehrávají na trhu a v běhu firmy (rozbitý stroj, špatná investice do výroby, podcenění reklamy). V průběhu budou řídit chod firmy a zároveň manuálně montovat robota, kterého posléze naprogramují a rozpohybují. Celý průběh hry bude časově omezen, aby nastala reálná představa o termínech v běžném procesu.
Vítězný tým bude vždy odměněn.

Souvislosti – teorie

Investice do oblastí s vysokou přidanou hodnotou se vyplatí

  • Vývoj – na trh můžete uvést unikátní výrobky za vyšší cenu
  • Marketing a značka – máte věrné zákazníky, kteří respektují Vaši značku a jsou ochotni si připlatit
  • Servis a podpora – je nejen nástrojem pro kvalitní služby a opravy, ale také distribuci originálních náhradních dílů a případných rozšíření, upgradů, …

Spoluprací s konkurencí dokážete více

  • Když firmy spolupracují, mohou například úplně eliminovat hrozby trhu.
  • Spoluprací se můžete také podělit o zisk z příležitostí
  • Spoluprací můžete lépe čelit hrozbám a tím se lépe připravit na vstup na nové zahraniční trhy

Postavení firmy

  • Firma s rovnoměrným rozložením oblastí má větší šanci přežít potenciální hrozby
  • Nezapomínejte na pojištění a externí poradce – pohled od expertů vám pomůže lépe nahlédnout do okolního trhu
  • Jaká firma bude úspěšnější? Ta s jasnou a dlouhodobou vizí, nebo ta, které pružně reaguje na každou příležitost?

Průběh a hodnocení hry

Žáci sledují průběh a vývoj hry na interaktivní tabuli.

Máte zájem o projektový den nebo více informací?
Nebo jste firma a chcete se zapojit?

Více informací na novém webu nasefirmy.eu.

Please like and share