Rubriky
Aktuality

Nvias mění budoucí generace z konzumentů na tvůrce!

Nvias mění technické vzdělávání. Od svého vzniku vytváří technologicky zaměřené Programy pro tvůrce, kde spojují moderní technologie, produktový design a byznys, a to vše pro formou hry.
Hlavním posláním nvias je proměnit novou generaci z konzumentů na tvůrce. Zakladatelé věří, že přichází období velkých změn a nvias chce být u zrodu budoucí generace tvůrců! Právě proto vytváří unikátní prostor pro experimentování a učení se nových věcí, kde základem každého programu je vznik konkrétního produktu, který účastníci musí umět následně i prodat.

V oblasti technického vzdělávání je nutné více propojit školství a byznys, je nutné reagovat a připravit žáky i na budoucí potřeby, které dnes mnohdy ještě přesně neznáme. Aktuální projekt – soutěž Minecraft Future Factory motivuje žáky a studenty k vytvoření továrny budoucnosti ve hře Minecraft. Tento projekt je jasnou ukázkou propojení vzdělání a byznysu, kterou nvias organizuje s finanční podporou sdružení TIP – Technological Initiative Pilsen.

„Minecraft představuje neomezené možnosti učení se formou hry od orientace v prostoru pomocí 3D souřadnic, přes řešení logických úloh a obvodů, až po jednoduché programování.
Navíc při spojení s dlouhodobým úkolem, jako je stavba továrny, se děti učí designově přemýšlet, týmovou spolupráci a projektový přístup. Finální tvorba videa pak představuje umění prodeje a marketingu.” říká Pavel König, nvias.

“Sdružení TIP se dlouhodobě zaměřuje na podporu technického vzdělávání. Po kampani Technika má zlaté dno, je pro nás spolupráce s nvias důležitým krokem směrem k naplnění našeho “devatera doporučení” v oblasti podpory vzdělání v technických oborech,” reaguje Pavel Duchek, generální sekretář TIP.

“Z pohledu nvias vnímáme nutnost šířit naše Programy pro tvůrce i do jednotlivých regionů, což nám právě finanční podpora ze strany TIPu pomáhá realizovat. Byli jsme mile překvapeni velkým zájmem o Minecraft workshop ve Staňkově, kde jsme museli účastníky rozdělit do dvou termínů. Z realizovaných workshopů je patrné, že v menších městech vnímají děti firmy působící v jejich okolí daleko více, než je tomu ve velkoměstech. Naše programy nabízejí firmám konkrétní akce, jak podpořit technické vzdělání v jejich regionu a tento vztah ještě více podpořit,” dodává Pavel König.

Zmíněná soutěž není jediný program, kde nvias spojuje vzdělání a byznys. Za zmínku stojí i program Naše firmy, vytvořený ve spolupráci se Smart Edu Plzeň.

Jedná se o projektový den pro základní školy, jehož cílem je ukázat dětem formou hry, jak funguje firma. Vypíchnout pozice s vyšší přidanou hodnotou a podporovat práci v týmu. Žáci budují firmu, investují na trhu, staví robota, následně jej programují a snaží se finančně obstát v byznys světě.
Celou hrou provází mentor se zkušeností z byznysu. V současné době pro tento program nvias hledá sponzory a společnosti, které by se chtěly mentorsky zapojit, tak aby bylo možné, program dále šířit do jednotlivých regionů.

Program Workshopu (včetně užitečných tipů pro Minecraft):
Workshop_minecraft

Registrace do soutěže je otevřená veřejnosti: https://www.nvias.org/futurefactory/

Sledujte i další aktivity nvias na nvias.org a na fb.com/nvias.org

Aktivity sdružení TIP sledujte na webu: http://tipilsen.cz.