Rubriky
Aktuality

AI Discovery International

V čtvrtek 11. Června se uskutečnil vůbec první mezinárodní AI workshop – AI Discovery online international. Týmy středoškoláků z Polska, Německa a České republiky se sešli na platformě Discord, aby se seznámili s umělou inteligencí a vyzkoušeli si některé její aplikace v praxi.

Každý v týmu měl přidělenou svou roli, tak jako v reálné firmě, a společně pracovali na vytvoření Startupu, který používá umělou inteligenci ve svých produktech.  

Studenti během závěrečných prezentací přišli s třemi zajímavými startupy.

Mushroom AI – Is it edible? 

Český tým se inspiroval populární českou kratochvílí a vytvořil aplikaci na rozpoznávání jedovatých hub. Stačí do aplikace poslat fotku a umělá inteligence díky vision recognition pozná, zdali je houba jedlá. Tým myslel i na případy, kdy fotka není dostupná, dojde-li k tomuto případu, chatbot se zeptá na co nejpřesnější popis houby a vyhodnotí jedovatost či nejedovatost.

AI Discovery International – final pitch – Czech team

Self-interacting cash box

Tým z německa přišel s nápadem chatbota pro bezkontaktní platbu, který sice automatizuje celý proces, ale zároveň zanechává alespoň do jisté míry lidskost. Zákazník totiž komunikuje s chatbotem jako by to byl lidský prodavač. Díky tomuto řešení sice zaniká pracovní pozice regulérního prodavače, ale otevírají se další možnosti například v oblasti údržby či vývoje.

AI Discovery International – final pitch – German team

Looking for missing people

Vítězný polský tým se zaměřil na aplikaci, která pomáhá najít zmizelé lidi. Použili chatbota a technologii rozpoznávání obrazu. Díky této aplikaci stačí poskytnout obrázek člověka, který zmizel a umělá inteligence potvrdí, jestli je to on či nikoliv. Také je možné napsat další upřesňující údaje chatbotovi, který je dále analyzuje. Toto řešení by mohlo výrazně pomoci při hledání zmizelých lidí.

Za tým mentorů nvias musíme říct, že jsme si workshop velmi užili. Vést ho v anglickém jazyce je zajímavá challenge jak pro účastníky tak pro mentory. Velmi mile nás překvapil i feedback účastníků, který byl velmi pozitivní. Více jak polovina studentů potvrdila, že se bude svým projektem i umělou inteligencí dále zabývat.

AI Discovery International – final pitch – Poland team

Amazing experience. Really fun way to spend time in a productive way. Learned something new and got truly interested in the topic. I definitely will read more on AI.

Z feedbacku účastníků

Motivace studentů k dalšímu studiu?

Více než 90% účastníků chce dále prozkoumat oblast AI. Z této mezinárodní akce se více studentů chce zaměřit na obchodní potenciál AI. Odpovídá oboru, který studují. Studenti technických oborů se chtějí zaměřit na samotnou technologii AI a studenti obecných gymnázií se zajímají o obchodní potenciál.