Rubriky
Aktuality

Online Minecraft kemp

Děkujeme za skvělý kemp. Vyrazilo mi dech jak pěkně děti prezentovaly a jaká pěkná díla postavily. Syn byl nadšen. Ráda ho přihlásím na další projekt.

Ivana P.

Naši mentoři spolupracují s Bridge Academy a s Plzeňským krajem na Online kempu ve virtuálním prostředí Minecraftu na téma Smart city a Smart farming. 

Rozvoj polytechniky v Minecraftu

Virtuální prostředí ve hře Minecraft simuluje reálný svět a tím podporuje rozvoj technického myšlení a tvořivosti. Děti po dobu kempu budou pracovat v týmech po 2 – 4 účastnících. Ve svých projektech budou řešit problémy reálného světa. Úkolem bude řešit problematiku měst a zemědělství budoucnosti s uplatněním širších souvislostí, zejm. ekonomických, přírodovědných a společenských.

Výsledkem projektu bude návrh integrovaného řešení ztvárněného ve virtuálním prostředí hry Minecraft.

Vedle polytechnických dovedností si děti dále osvojí:

  • základy elektroniky, kde vytvoří elektronické obvody pomocí, tzn. redstone bloků.
  • matematickou gramotnost – vytváření objektů ve 3D světě s využitím souřadnicového systému hry Minecraft, pomocí příkazů FILL a CLONE
  • informatické myšlení při práci s command blocky
  • čtenářskou gramotnost a kritické myšlení při zpracování informačních zdrojů ke zvoleným tématům
  • v neposlední řadě i prezentační dovednosti, v rámci průběžných prezentací a závěrečné prezentaci projektů

Formát akce

  • 3 dny – dopolední a odpolední blok od 9:00 do 15:00 (v pátek začínáme od 13:00)
  • počet účastníků 12
  • zaměření rozvoj polytechniky v oblastech smart farming, smart city
  • děti se připojí do naší virtuální učebny, tzn. nemusí mít potřebný výkonný hw a licence pro hru Minecraft, postačí obyčejné pc s připojením na internet

Výstupy

Podívejte se na závěrečné prezentace streamované live na YouTube:

Nový termín – registrace

Termín: 27. – 29. 11. 2020

Registrace na stránkách Bridge Academy.

Kemp je ZDARMA pro děti z plzeňského kraje v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356