Rubriky
Aktuality

Výroční zpráva 2019

Mezinárodní den dobrovolníků 5. prosince je ideální okamžik poděkovat a ohlédnout se za rokem 2019. Můžeme říci, že se nám podařilo z nvias.org vybudovat profesionální neziskovou organizaci, postavenou na kvalitních ekonomických základech. I přes obrovskou finanční pomoc partnerů našich projektů patří dobrovolníkům obrovské díky. Bez Vás bychom za 3 roky fungování nebyli tak úspěšní.

Děkujeme všem ambasadorům, kteří nás podporují, šíří jméno nvias.org a naše myšlenky a vize. Děkujeme všem tvůrcům nových vzdělávacích programů, mezi které v roce 2019 patřily programy kolem umělé inteligence a klimatických změn. Děkujeme všem co nás podporují na sociálních médií.

Děkujeme všem, kteří s námi tvoří jméno nvias.org a mění s námi další generace z konzumentů na tvůrce

Přes 2.500 inspirovaných

Největší podíl na počtu inspirovaných budoucích tvůrců připadá na projektové dny a kempy Naše firmy. Jde o velmi intenzivní a inspirující zážitek, který rozvíjí všechny důležité kompetence pro budoucnost. V roce 2019 jsme také vytvořili velmi kvalitní základy pro programy zaměřený na umělou inteligence, kde proběhlo převážně prototypování projektových dnů Objevte potenciál umělé inteligence a rozvoj volnočasových kroužků Program pro AI tvůrce.

Naše firm se poprvé podívali i za hranice. Konkrétně jsme společně s IT kraj realizovali projektové dny v Žilině.

Firmám záleží na vzdělání

Společenská odpovědnost firem je pro nvias.org klíčová pro zajištění financování našich projektů pro školy i organizování workshopů a soutěží.

Téměř polovina zdrojů pramení z firemního sektoru. Této podpory si nesmírně Vážíme. Firmy tak do značné míry přebírají úlohu státu a aktivně se zapojují do vzdělávacího procesu.

Největší část financí v roce 2019 byla zajištěna přímo od zřizovatelů škol zejména ve formě financování realizace projektových dnů.

Třetí pilíř zdrojů jsou pro nás finance od rodičů platících za volnočasové kroužky a kempy. Velmi si vážíme všech, kteří se rozhodli investovat do budoucnosti vlastních dětí a vybrali si pro to naše aktivity.

Výroční zpráva 2019

Vyrocni_zprava_2019

Výroční zpráva 2019

Vyrocni_zprava_2019