Rubriky
Aktuality

Seznamte se s umělou inteligencí

Přemýšleli jste, jak nastupující generaci co nejvíce přiblížit nové technologie, vzbudit v nich nadšení pro technické vzdělávání a pomocí jim v dalším rozvoji? Jste součástí firmy, která se umělou inteligencí nezabývá, ale chcete využít její potenciál? Rádi byste zjistili v jaké oblasti fungování Vaší firmy, by se dala umělá inteligence využít a jak na to? Náš skvělý tým v nvias sestavil program AI Discovery, který Vám vše tohle umožní, a který jsme schopni plně realizovat i za současné situace v online podmínkách.

Náš program se skládá ze dvou hlavních pilířů. Jeden z nich se zabývá vzděláváním žáků základních a středních škol, a to jak v průběhu školní výuky formou projektových dnů, tak i spoustou volnočasových aktivit. Druhým pilířem našeho programu je vzdělávání širší veřejnosti v oblasti umělé inteligence, ve kterém předáváme naše know-how o umělé inteligenci a možnostech jejího využití v různých podnikových odvětvích.

AI Talent V rámci tohoto pilíře seznamujeme žáky a studenty se základními principy strojového učení – vidění, mluvení, porozumění a prediktivní algoritmy, které si pomocí nástrojů využívajících umělou inteligenci žáci sami vyzkoušejí. Mimo to jim pomáháme rozvíjet jejich AI kompetence, od rozvoje informatického myšlení, přes znalosti o implementaci AI, až po vývoj umělé inteligence. Za stejně důležité považujeme i rozvoj dovedností důležitých pro 21. století, základy podnikání a obchodní myšlení.

Úvodní seznámení s umělou inteligencí probíhá u žáků základních a středních škol v rámci našeho projektového dne AI Discovery. Kreativní formou investiční hry si žáci v týmech vytvoří vlastní projekt (na téma zadaná od našich partnerů) využívající umělou inteligenci za pomoci různých dostupných nástrojů a svůj projekt následně odprezentují. Ty nejlepší týmy z jednotlivých škol se po proběhlém projektovém dnu účastní našeho Turnaje AI Discovery, na kterém opět zpracovávají témata zadaná od našich partnerů. V rámci realizace projektu používají nástroje, které si osvojili již během projektového dne, seznámí se zde ale i se složitější prací s daty a s predikcí na základě dostupných informací. Žáci nadšení do nových technologií a získávání nových zkušeností k nám mohou docházet na kroužek pro AI Tvůrce. Vybraní talentovaní žáci základních a středních škol se mohou přihlásit do našeho intenzivního projektu AI Talent Inkubátor, který bude zakončen AI Show, na které žáci představí výsledky své práce a seznámí se s našimi partnery, kteří se implementací a použitím AI zabývají. Zájemci o dlouhodobější spolupráci a účast v našich projektech se mohou zapojit do naší AI Laboratoře, v rámci kterých s nimi budeme intenzivně pracovat na jejich nápadech, a pokud budou mít zájem a chuť, pomůžeme jim až k vytvoření vlastního startupu.

AI Enterprise

  Ve druhém pilíři se zaměřujeme na zvýšení povědomí o umělé inteligenci a objasnění jejího potenciálu, jejích limitací a možnostech jejího využití v různých odvětvích, a to pomocí kreativních teoretických a praktických technických workshopů, v rámci kterých účastníky s AI blíže seznámíme. Naším cílem je zvýšit efektivitu podnikových procesů přivedením firem k umělé inteligenci, věříme totiž, že propast mezi firmami, které do AI zainvestují a začnou jí pro své procesy využívat a mezi firmami, které se jí budou i nadále vyhýbat se během několika příštích let prohloubí natolik, že tyto firmy nebudou dostatečně konkurenčně schopné.

Pokud byste měli zájem dozvědět se více o našem programu, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže.