Objevení potenciálu umělé inteligence (AI)Objevení potenciálu umělé inteligence (AI)

Školení představuje úvod do umělé inteligence, shrnuje základní poznatky z oblasti moderních technologií využívajících AI, vysvětluje principy fungování tří oblastí umělé inteligence – vidění, mluvení a porozumění.

Součástí školení je teoretická část, která objasní historický, společenský a technologický kontext vzniku a rozvoje umělé inteligence a praktická část zahrnující práci s nástroji využívající umělou inteligenci, které jsou dostupné online zdarma. Tyto nástroje je možné využít jako didaktickou pomůcku pro přiblížení principů žákům. Představíme si také možnosti mezipředmětového využití těchto nástrojů ve výuce cizích jazyků, společenských a přírodních věd.

Školící den se skládá ze dvou částí:

 • Praktická část -projektový den “Objevte potenciál umělé inteligence”
  • Zahrnuje praktickou práci v oblasti počítačového vidění, hlasových technologií a porozumění textů
  • Zaměření na aplikaci AI technologií do praktického využití
 • Teoretická část – detailní představení AI technologií – vidění, mluvení a porozumění

Program

 • Představení AI technologií – vidění, mluvení a porozumění
 • Práce s nástrojem pro počítačové vidění Google Experiment AI Teachable machine 
 • Práce s hlasovým asistentem Google Assistant
 • Práce s nástrojem pro tvorbu AI chatbot Google DialogFlow
 • Počítačové zpracování jazyka s využitím IBM Watson Natural Language Processing
 • Možnosti aplikace AI technologií při výuce
 • Projektová výuka

Výstup

Pedagog je po absolvování školení schopen představit žákům základní principy umělé inteligence. Je schopen využít uvedené technologie ve výuce. Také je schopen vysvětlit žákům historický, společenský a technologický kontext vzniku a rozvoje umělé inteligence a motivovat žáky k dalšímu samostudiu.

Technologie

 • Google AI Experiments – Teachable machine
 • Google DialogFlow, IBM Watson Assistant
 • IBM Watson Natural Language Processing
 • Microsoft cognitive services

Vzdělávací oblast

 • Informatika
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a svět práce
 • Člověk a společnost

Registrace – ZRUŠENO

Školení proběhne v termínu 25. a 26. 3. 2020 v čase 14:00 – 18:00 na Gymnáziu Arabská v Praze. Cena školení je 3 300,- Kč.

Jakmile to bude možné stanovíme nový termín školení – díky za přízeň!

Registrace na další školení:
Školení umělé inteligence
Umělá inteligence ve výuce jazyků
Společenské vědy s využitím umělé inteligence