Program pro AI tvůrce

AI = Artifical Intelligence = Umělá inteligence. V našem programu se postupně naučíme, jak ovládnout a naprogramovat technologie využívající strojové učení. Budeme experimentovat a aplikovat nové dovednosti do reálných produktů.