Společenské vědy s využitím umělé inteligence


Člověk a umělá inteligence

Školící den zaměřený na využití AI technologií ve výuce společenských věd.

 • Využití AI technologií v řešení problémů moderní společnosti a rozvoje lidského potenciálu
 • Dopad AI na budoucí trh práce, zdravý způsob života a péči o zdraví, člověk ve společnosti, právo obecně
 • Pravidla tvorby řešení s využitím AI (férovost, inkluzivita, spolehlivost a bezpečnost, transparentnost, ochrana osobních údajů a zabezpečení, odpovědnost)
 • Etické otázky vyvstávající se zaváděním umělé inteligence (fake news, zaujatost modelů, scoring obyvatel v totalitních režimech, ztráta soukromí a anonymity, sběr dat, target marketing)

Výstup

Pedagog je po absolvování školení schopen vést s žáky dialog o příležitostech a rizicích využití umělé inteligence. Je schopen vést žáky v samostatné práci s experimentálními nástroji využívající umělou inteligenci a motivovat je k řešení současných společenských problémů pomocí těchto technologií.

Technologie

 • Google AI Experiments
 • Google Vision Kit, Watson Visual Recognition 
 • IBM Watson Natural Language Understanding
 • Microsoft cortana & cognitive services

Vzdělávací oblast

 • Informatika
 • Člověk a svět práce
 • Člověk a společnost

Registrace – ZRUŠENO

Školení proběhne v termínu 7. a 8. 4. 2020 v čase 14:00 – 18:00 na Gymnáziu Arabská v Praze. Cena školení je 3 300,- Kč.

Jakmile to bude možné stanovíme nový termín školení – díky za přízeň!

Registrace na další školení:
Školení umělé inteligence
Objevení potenciálu umělé inteligence
Umělá inteligence ve výuce jazyků