Školení umělé inteligenceZavedení umělé inteligence do výuky

Zavedení umělé inteligence (Artificial Inteligence – AI) do výuky je velmi snadné a lze realizovat okamžitě bez velkých vstupních nákladů. Nabízíme sérii školení pro pedagogické pracovníky středních škol a gymnázií, která jednoduchým způsobem ukáže praktické zavedení AI do mezipředmětové výuky.

Absolvováním série školení bude pedagog schopen využít AI technologie ve výuce a jako didaktickou pomůcku pro žáky při výuce ICT, cizích jazyků a společenských věd.

Série školení

1. Objevení potenciálu umělé inteligence (AI)3.300 Kčobsazeno
2. Umělá inteligence ve výuce jazyků3.300 Kčobsazeno
3. Společenské vědy s využitím umělé inteligence3.300 Kčobsazeno

Série workshopů poskytuje ucelený koncept zavedení umělé inteligence připravený k okamžitému použití.

Jednotlivé workshopy je možné absolvovat samostatně. Pro úspěšné zavedení AI do výuky doporučujeme absolvovat celou sérii.

Časová dotace jednoho workshopu je 8 hodin.

Po dokončení školení je možné využít odborné konzultace s lektory.

Oblasti umělé inteligence

 • základní principy umělé inteligence
 • počítačové vidění (computer vision)
 • hlasové technologie (speech technologies)
 • porozumění textů (text understanding)
 • sociální aspekty zavádění umělé inteligence

Program přispívá k rozvoji všech klíčových kompetencí

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanská
 • Kompetence k podnikavosti

Očekávané vstupní znalosti

 • Základní orientace a počítačová gramotnost
 • Znalost angličtiny alespoň jednoho zástupce ze školy

Doporučení pro účastníky

 • Doporučujeme minimálně dva účastníky za školu, kteří následně zavedou programy do mezipředmětové výuky
 • Pro zavedení programu je vhodné realizovat ve vybrané třídě projektový den “Discover the potential of AI” za účasti vyučujících, kteří absolvovali školení

Registrace