Školení umělé inteligenceZavedení umělé inteligence do výuky

Umělá inteligence a strojové učení jsou technologickým průlomem posledních desetiletí, který má obrovský dopad na mnoho oblastí našich každodenních životů. Chytré telefony, samořídící auta, rozšířená realita,…

Chceme připravit děti na život ve společnosti, která se neustále mění díky technologickému rozvoji. Chceme vychovat generaci tvůrců, která bude stál u zrodu těchto změn.

Naším cílem je seznámit pedagogy s novými technologiemi, aby byli schopni využít je při výuce jako didaktickou pomůcku, naučit děti pracovat s těmito technologiemi a motivovat je k technickému vzdělání a rozvíjení dalších potřebných dovedností.

Objevte s námi potenciál umělé inteligence

Zavedení umělé inteligence (Artificial Inteligence – AI) do výuky je velmi snadné a lze realizovat okamžitě a bez velkých vstupních nákladů. Nabízíme sérii školení pro pedagogické pracovníky středních škol a gymnázií, která jednoduchým způsobem ukáže praktické zavedení AI do mezipředmětové výuky.

Účastník si během školení osvojí:

 • orientaci v moderních technologiích využívajících umělou inteligenci a strojové učení
 • základní poznatky o principech fungování strojového učení
 • práce s AI nástroji dostupnými zdarma online
 • metody využití těchto nástrojů v projektové a mezipředmětové výuce

Série školení

1. Objevení potenciálu umělé inteligence (AI) – akreditováno MŠMP pro DVPP3.300 Kčdatum připravujeme
2. Umělá inteligence ve výuce jazyků3.300 Kčdatum připravujeme
3. Společenské vědy s využitím umělé inteligence – akreditováno MŠMP pro DVPP3.300 Kčdatum připravujeme

Jednotlivé workshopy je možné absolvovat samostatně. Pro úspěšné zavedení AI do výuky doporučujeme absolvovat celou sérii.

Časová dotace jednoho workshopu je 8 hodin. Workshop je rozdělen na dva bloky, každý o délce 4 hodin, realizované v odpoledních hodinách v po sobě následujících dnech.

Po dokončení školení je možné využít odborné konzultace s lektory.

Účastníci mohou na školení využít vlastní notebook. Na místě bude k dispozici technické vybavení k zapůjčení.

Oblasti umělé inteligence

 • základní principy umělé inteligence
 • počítačové vidění (computer vision)
 • hlasové technologie (speech technologies)
 • porozumění textů (text understanding)
 • sociální aspekty zavádění umělé inteligence

Program přispívá k rozvoji všech klíčových kompetencí

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanská
 • Kompetence k podnikavosti

Očekávané vstupní znalosti

 • Základní orientace a počítačová gramotnost
 • Znalost angličtiny alespoň jednoho zástupce ze školy

Doporučení pro účastníky

 • Doporučujeme minimálně dva účastníky za školu, kteří následně zavedou programy do mezipředmětové výuky
 • Pro zavedení programu je vhodné realizovat ve vybrané třídě projektový den “Discover the potential of AI” za účasti vyučujících, kteří absolvovali školení

Registrace

Pro registraci využijte registrační formuláře ve spodní části stránky pro jednotlivé workshopy:

Objevení potenciálu umělé inteligence
Umělá inteligence ve výuce jazyků
Společenské vědy s využitím umělé inteligence