nvias.org

[:cs]Mladí tvůrci budoucnosti[:en]Young creators of the future[:]

[:cs]Mladí tvůrci budoucnosti se mají na co těšit !
⏩ 100 Workshopů v Minecraftu
⏩ 100 Projektových dnů Naše firmy
👫 2041 Podpořených žáků základních a středních škol
👩‍🎓20 Vzdělaných mentorů 👨‍🎓

S potěšením oznamujeme, že jsme uspěli ve výzvě “Zvyšování kvality neformálního vzdělávání” od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pro účastníky projektu jsme připravili vlastní web, kde se dozvědí podrobné informace a mohou se registrovat na jednotlivé workshopy a projektové dny: https://mladi-tvurci.nvias.org/

Realizace bude probíhat následujících 24 měsíců Realizace bude probíhat následujících 24 měsíců v Plzeňském, Ústeckém kraji a částečně v Praze v prostorách Nvias.orgBridge Academy a ve spřátelených školách a společnostech.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj kompetencí podnikavosti, kreativity, kritického myšlení, spolupráce, komunikace a informatického myšlení u žáků základních škol a středních. Dalším cílem je zkvalitnění činnosti pracovníků v neformálním vzdělávání.

[:en]

Young creators of the future have really something to look forward
⏩ 100 Workshops in Minecraftu
⏩ 100 Project days Our companies (Naše firmy)
👫 2041 Supported primary and secondary school pupils.
👩‍🎓20 Educated nvias mentors 👨‍🎓

We are excited to announce that we’ve succeeded in the call “Increasing the quality of non-formal education” from Ministery of EducationOperational program Research, Development and Education.

Informal project teaching of entrepreneurship using the project day Our Companies and Virtual Prototyping in videogame Minecraft

We have prepared our own website (only in Czech) for project participants, where they can find out detailed information and can register for individual workshops and project days: https://mladi-tvurci.nvias.org/

The implementation will take place over the next 24 months in the Pilsen, Ústí nad Labem region and partly in Prague in the premises of Nvias.org, Bridge Academy and in cooperating schools and companies.

Project objective

Project objective is to develop the competencies of entrepreneurship, creativity, critical thinking, cooperation, communication and computer thinking of primary and secondary school pupils. Next objective is to improve the quality of workers in non-formal education.

Informal project teaching of entrepreneurship using the project day Our Companies and Virtual Prototyping in videogame Minecraft

[:]

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016371