nvias.org

AI konference na GASOŠ Rokycany

AI KONFERENCE – “ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY PRO UMĚLÉ INTELIGENCE PRO KOMPEXNÍ VZDĚLÁNÍ” NA GASOŠ ROKYCANY

  • Využití AI nástrojů ve výuce
  • Workshopy zaměřené na 4 různá témata
  • Studentské projekty z programu AI Discovery

Konference “Základní stavební kameny umělé inteligence pro komplexní
vzdělání” byla pro nás organizátory výzvou předat informace o využití aktuálních
existujících AI nástrojů ve výuce. Zaměřili jsme se zejména na to, jak učit o
základních stavebních kamenech AI, tak aby žáci mohli vytvářet vlastní produkty
a služby využívající AI. Úvodní blok poskytl teoretický základ o aktuálním využívání
umělé inteligence v různých oborech. Následně proběhly paralelní workshopy,
kde účastníci interaktivně pracovali s aktuálními AI nástroji a aplikacemi, včetně
programování ve Scratch, tvorby jazykových chatbotů, počítačového vidění a
nástrojů na datovou analýzu. Prezentace žákovských projektů v bloku “AI
Discovery” ukázala kreativitu studentů a rychlé využití nově nabytých dovedností.

Témata workshopů

V rámci konference proběhli celkem 4 workshopy:

Workshop 1: Využití aktuálních nástrojů AI ve výuce

První workshop se věnoval základům a praktickému využití aktuálních nástrojů AI
ve výuce
. Účastníci získali ucelený přehled o dostupných AI technologiích a jejich
možnostech v pedagogickém prostředí. Vyzkoušení konkrétních nástrojů, jako
jsou ChatGPT, Teachable Machine, Quick, Draw! nebo dalších nástrojů z Google
Experiments
, poskytlo inspiraci pro aktivní zapojení žáků do výuky. Představen byl
také koncept využití AI v projektové výuce.

Workshop 2: Nástroje AI ve výuce jazyků

Workshop se zaměřoval na konkrétní nástroje umělé inteligence, které mohou
být integrovány do výuky jazyků. Představil se nástroj Code Breaker – Byte,
ChatGPT a DialogFlow
. Účastníci měli možnost prakticky otestovat tyto nástroje a získat náhled na jejich výukový potenciál. Tvorba vlastních chatbotů v cizím jazyce přináší aktivní zapojení žáků a při testování je zajištěno praktické využití
jazyka
.

Workshop 3: Programujeme umělou inteligenci

Tento workshop byl zaměřen na představení základních komponent, jako je
počítačové vidění (computer vision), nebo rozpoznání textů (text recognition) a jejich využití v jednoduchých programech. Účastníci měli možnost pracovat s platformou Machine Learning for Kids a seznámit se s programováním v prostředí Scratch. Praktické ukázky na živém Colab prostředí dávaly účastníkům prostor k okamžité zpětné vazbě.

Workshop 4: Úvod do analýzy dat pomocí AI

Čtvrtý workshop byl věnován úvodu do analýzy dat pomocí umělé inteligence.
Účastníci se seznámili s principy klasifikace, shlukování, a předpovědi chybějících
hodnot.
Získali praktické dovednosti v oblasti práce s daty a nástroji AI pro
analýzu. Během workshopu byl také představen Simple ML for Sheets plugin v
Google Sheets
, který usnadňuje integraci strojového učení do tabulek.

Stundetské projekty a závěr

Závěrečná část konference byla věnována prezentacím studentských projektů,
které vznikly během jednoho projektového dne AI Discovery . Tyto prezentace ukázaly kreativitu a rychlé využití nově nabytých dovedností studentů v oblasti umělé inteligence. Školitelé byli potěšeni aktivní účastí a znalostmi účastníků: “Byli jsme příjemně překvapeni zájmem a aktuálními znalostmi nástrojů AI.”

Někteří učitelé již nyní aktivně využívají AI nástroje ve výuce. “Celá konference se tak proměnila v oboustrannou inspiraci”, dle slov Pavla Königa, jednoho z organizátorů a zakladatele nvias.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli k úspěchu této konference, a těšíme se
na další setkání!

 

 

 

Nejnovější články

LASAR – Studentské projekty Space4Talents Přinášíme informace o prvním studentském projektu, který byl vyvíjen a prezentován v rámci Space4Talents. V rámci Space4Talents …

AI konference na GASOŠ Rokycany

AI konference na GASOŠ Rokycany AI KONFERENCE – “ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY PRO UMĚLÉ INTELIGENCE PRO KOMPEXNÍ VZDĚLÁNÍ” NA GASOŠ ROKYCANY Využití AI …

Zakončení Space4Talents – Projekty talentů za rok 2023 Space4Talents Show – přehlídka nejlepších studenstkých projektů v oblasti udržitelného rozvoje a inovací. Prezentace …

Future Workforce Show Future Workforce Show úspěšně zakončila projekt Udržitelné technologie a projekty, na kterém jsme od září pracovali společně s naším …