nvias.org

START Plzeň s umělou inteligencí - START Pilsen with artificial intelligence

29 března, 2021
Aktuality
, , , , , ,
0

START Plzeň je projekt 1. ZŠ Plzeň, který rozvíjí digitální gramotnost žáků a s tím související informatického myšlení. Projektový den AI Discovery je součástí tohoto projektu.

Projektu se účastní 10 základních škol z Plzně.

Žáci 8. tříd jsou v online prostředí rozděleni do týmů, kde si rozdělí firemní role pro úspěšnou realizaci projektu a získání co nejvíce investic pro svůj AI startup. Během 4 hodinového projektu, pod vedením mentorů nvias, ovládnou umělou inteligenci. Natrénují si vlastní rozpoznání obrazu, vytvoří vlastního chatbota a připraví prezentaci pro investory, jak tyto technologie využívají pro svůj produkt.

Podívejte se na ukázku jedné z prezentací od žáků z 26. ZŠ Plzeň.

Máte zájem o bližší informace?

[Form id=“40″]

START Pilsen is a project of the 1st Elementary School Pilsen, which develops digital skills of pupils and related computational thinking. Project Day AI Discovery is part of this project.

10 elementary schools from Pilsen are participating in this project.

In the online environment, 8th graders are divided into teams, where they share corporate roles for the successful development of the project and to obtaining as much investment as possible for their AI startup. During the 4-hour project, led by nvias mentors, they will master artificial intelligence. They train their own image recognition, create their own chatbot and prepare a presentation for investors on how they use these technologies for their product.

Take a look at a sample of one of the presentations from students from the 26th elementary school in Pilsen (only in Czech).

Are you interested in more information?

[Form id=“40″]

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts