nvias.org

Climate Rules - Vláda klimatu

30 srpna, 2022
Aktuality
, , , , , , , , , , , ,
0

Climate Rules - Vláda klimatu

  • projektový den inspirovaný deskovou hrou Vládci klimatu 

  •  4-hodinový projektový den na záchranu planety pro žáky základních a středních škol v Plzni a okolí a v Praze
  • vzdělání v oblasti ekologie, udržitelného rozvoje, světového hospodářství…
  • týmová spolupráce – řízení fiktivních států a jejich enviromentálních ambicí

 
 
 

Cíl projektu

S měnící se dobou, se proměňuje i povaha vzdělávání. Dnes není škola považovaná za ukončený proces vzdělání, ale je to úvod k celoživotnímu vzdělávání. Škola by měla žáka připravit na uplatňování znalostí, které bude moci používat i po jejím ukončení.  V dnešní době je téma globálních a klimatických problémů velice aktuální a prolíná se téměř do všech předmětů. Projekt má za cíl podpořit kompetence, vést děti k zamyšlení nad tématem a následnému řešení situace. Projektový den se prolíná s reálným světem práce, protože nepostradatelnou součástí systému všeobecného vzdělávání žáka a jeho přípravy na další vzdělávání je vstup do profesních vztahů. Pomocí hry se žáci vzdělají v oblasti světa práce pomocí modelových situací. Nenahradí sice vlastní profesní zkušenost, ale snaží se žáka teoreticky a prakticky připravit na situace, se kterými se může setkat ve svém budoucím profesním životě. Žák pozná pracovní pozice z různých úhlů pohledu a osvojí si základní principy tržní ekonomiky. V neposlední řadě si vyzkouší také zodpovědné investování a zacházení s finančními prostředky.

 

 Průběh projektového dne

 

 Páteří projektu je učení hrou, proto celá akce probíhá formou zážitku. Žáci jsou rozděleni do týmů a každý z týmů představuje fiktivní stát. Jednotlivé státy jsou sice smyšlené, ale  jsou jim přiřazeny geologické, politické, enviromentální a sociální vlastnosti připomínající skutečný stav v jednotlivých státech a kontinentech naší planety. Například fiktivní stát Unitica je díky své rozloze, nerostnému bohatství, multikulturní společnosti, silné ekonomice a vyspělému průmyslu dominantním hráčem na politickém poli. Stát má neveselou historii plnou kolonizace a utlačování domorodého obyvatelstva. Zároveň zde narůstají problémy související se zákony ohledně vlastnění a používání střelných zbraní. Stát navzdory své vyspělé ekonomice čelí enviromentálním hrozbám, jelikož spotřebitelé jsou konzumně orientovaní a dochází k obrovskému plýtvání zdrojů. Žáci se stanou vládou a ministry této země, nápadně připomínající Spojené státy a dalších zemí připomínající světové velmoci. 

Na své cestě za kolektivní za záchranou planety musí vlády čelit mnohým problémům. V cestě jim stojí enviromentální katastrofy, překážky v efektivní mezinárodní politice a spolupráci a interní problémy jednotlivých států. Každá země, stejně jako v reálném světě, disponuje silnými stránkami, ale má také mnoho slabin, se kterými je potřeba se vypořádat. Žáci se zapojí do praktického zkoumání a vývoje „zelených“ technologií, které mají přinést spásu. Hra je velice komplexní a prověří znalosti žáků sahající téměř ze všech školních předmětů. Nezbytné jsou znalosti zeměpisu, informatiky a ekologie, ale velký význam mají vědomosti z oblasti biologie a chemie. 

 

 

Feedback od žáků

 

Nejnovější články

VET 4.0 – Systém školení nové generace profesionálů Cíle projektu VET 4.0: Podpora vzdělávání a rozvoje dovedností mladých lidí v oblasti průmyslu …

Inovativní vzdělávání na plzeňské Dopravce v souladu s novým RVP Projektové dny pro žáky – Naše firmy a AI Discovery Školení pedagogů …

Mladí tvůrci našeho regionu – spojujeme žáky základních škol Baví nás propojovat. Dávat impulz. Podporovat a rozvíjet. Tak jsme se rozhodli vyzkoušet …

Slavnostní zakončení programu AI Discovery Program AI Discovery byl oficiálně zakončen v pondělí 12.12. Akce plná nápadů a inspirace proběhla v prostorách …

Hey, like this? Why not share it with a buddy?

Related Posts