nvias.org

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Vzdělávání 4.0

Plzeňský kraj získal finanční podporu v  projektu se zaměřením na podporu pedagogů a podnícení zájmu o žáků o technické obory s úzkou vazbou na regionální zaměstnavatele. Výše dotace se vyšplhala až na 188 mil. korun a my jsme se díky tomu mohli do projektu zapojit a uskutečnit několik odlišných projektových dnů.

Naše úspěchy

 •  dali jsme impuls 453 žákům středních škol a gymnázií  v Plzeňském kraji
 • 5 pedagogů prošlo naším akreditovaným intenzivním školením na téma využití AI ve výuce
 • inspirovali jsme celkem 18 pedagogů
 • spolupracovali jsme s celkem 7 školami
 • uspořádali jsme přes 20 projektových dní

Uskutečněné akce

 • projektové dny Naše firmy ve spolupráci se SPŠD (Střední průmyslová škola dopravní)
 • projektové dny Climate Rules ve spolupráci s ISSŽIV (Integrovaná střední škola živnostenská) a GaSOŠ Rokycany
 • Workshopy IoT virtuální prototypování v Minecraftu ve spolupráci s GaSOŠ Rokycany
 • Školení pedagogů AI ve výuce pro SPŠD, GLP (Gymnázium Luďka Pika)  a INFIS (střední škola informatiky a finančních služeb)
 • další školení na podporu vzdělávání pro SPŠD a Gymnázium Blovice
 • projekt AI Discovery
 

Projektové dny Naše firmy

 

Projektové dny Naše firmy mají za úkol rozvíjet v žácích základních a středních škol znalosti potřebné pro jejich budoucí profesní život – kreativitu, kritické myšlení, týmovou spolupráci a informatické myšlení. Žáci během projektového dne seznámí s nejdůležitějšími termíny z oblasti podnikové ekonomy a informatiky. Žáci vymýšlejí svojí vlastní investiční strategii, realizují svůj marketingový plán a prezentují svou firmu před ostatními. Dále mají jedinečnou příležitost si sestavit a naprogramovat robota. Vše probíhá pod bedlivým dohledem mentorů z Nvias.

Climate Rules

 

Páteří projektu je učení hrou, proto celá akce probíhá formou zážitku. Žáci jsou rozděleni do týmů a každý z týmů představuje fiktivní stát. Jednotlivé státy jsou sice smyšlené, ale  jsou jim přiřazeny geologické, politické, enviromentální a sociální vlastnosti připomínající skutečný stav v jednotlivých státech a kontinentech naší planety. Například fiktivní stát Unitica je díky své rozloze, nerostnému bohatství, multikulturní společnosti, silné ekonomice a vyspělému průmyslu dominantním hráčem na politickém poli. Stát má neveselou historii plnou kolonizace a utlačování domorodého obyvatelstva. Zároveň zde narůstají problémy související se zákony ohledně vlastnění a používání střelných zbraní. Stát navzdory své vyspělé ekonomice čelí enviromentálním hrozbám, jelikož spotřebitelé jsou konzumně orientovaní a dochází k obrovskému plýtvání zdrojů. Žáci se stanou vládou a ministry této země, nápadně připomínající Spojené státy a dalších zemí připomínající světové velmoci. 

Na své cestě za kolektivní za záchranou planety musí vlády čelit mnohým problémům. V cestě jim stojí enviromentální katastrofy, překážky v efektivní mezinárodní politice a spolupráci a interní problémy jednotlivých států. Každá země, stejně jako v reálném světě, disponuje silnými stránkami, ale má také mnoho slabin, se kterými je potřeba se vypořádat. Žáci se zapojí do praktického zkoumání a vývoje „zelených“ technologií, které mají přinést spásu. Hra je velice komplexní a prověří znalosti žáků sahající téměř ze všech školních předmětů. Nezbytné jsou znalosti zeměpisu, informatiky a ekologie, ale velký význam mají vědomosti z oblasti biologie a chemie. 

 

AI Discovery

 

 Na začátku AI Discovery workshopu se žáci se seznámí se základními pojmy týkající se umělé inteligence. Probírají se témata jako například computer vision, speech technologies, text understanding a sociální aspekty zavádění umělé inteligence. Studenti si mohou vyzkoušet práci s Google Experiment AI Teachable machine (nástroj pro strojové rozpoznání obrazu). Dále se pracoje s nástrojem Google Assistant (rozpoznání hlasu) a s nástrojem Google DialogFlow pro tvorbu chatbota. Mimo umělé inteligence se studenti naučí i základy práce s internetem věcí a neuronovými sítěmi. Jakmile studenti získají všechny potřebné znalosti, je čas je prověřit prakticky. Účastníci jsou rozděleni do týmů. Týmy reprezentují nově vzniklý start-up a mají za úkol dotáhnout svou fiktivní firmu k úspěchu. Na závěr studenti prezentují své projekty. Studentům je poskytnuta zpětná vazba a mentoři radí na čem je potřeba nejvíce zapracovat. 

AI Discovery Show

Po absolvování projektových dnů se studenti mohou zúčastnit naší soutěže AI Discovery Show. Od našich firemních partnerů dostanou mladí vynálezci  zadaní realného problému, který mají pomocí umělé inteligence, internetu věcí a dalších technologií vyřešit. Týmy následně prezentují své projekty před elitou v oblasti technologií – tedy před profesionály z řad našich firemních partnerů a před představiteli Fakulty aplikovaných věd, ZČU. Studenti se nejen seznámí s odborníky a získají jejich podporu, ale pokud na zmíněné partnery udělají dojem mohou získat lákavou pracovní nabídku nebo garantované přijetí na FAV ZČU. Projekt, který studenti řeší má praktické využití. Když studenti vyřeší problém technologické firmy, firma přirozeně projeví o jejich produkt zájem… a nový start-up je na světě. Ze studentů mohou rázem být úspěšní podnikatelé s vizí změnit světš

Nejnovější články

LASAR – Studentské projekty Space4Talents Přinášíme informace o prvním studentském projektu, který byl vyvíjen a prezentován v rámci Space4Talents. V rámci Space4Talents …

AI konference na GASOŠ Rokycany

AI konference na GASOŠ Rokycany AI KONFERENCE – “ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY PRO UMĚLÉ INTELIGENCE PRO KOMPEXNÍ VZDĚLÁNÍ” NA GASOŠ ROKYCANY Využití AI …

Zakončení Space4Talents – Projekty talentů za rok 2023 Space4Talents Show – přehlídka nejlepších studenstkých projektů v oblasti udržitelného rozvoje a inovací. Prezentace …

Future Workforce Show Future Workforce Show úspěšně zakončila projekt Udržitelné technologie a projekty, na kterém jsme od září pracovali společně s naším …