nvias.org

Naše firmy na Cínovecku - MAS podporují inovativní vzdělávání

První dva strategické cíle MAS Cínovecko jsou rozvoj lidského kapitálu a podpora udržitelného podnikání s důrazem na využití nových technologií. Pro nastartování potřebných změn se místní akční skupina na Cínovecku rozhodla podpořit projektové dny Naše firmy na základních školách. Projektové dny, které spojují podnikavost a nové technologie jsme realizovali ve spolupráci s partnerem Bridge Academy.

Proč Naše firmy?

Simulační hra Naše firmy má za cíl rozvíjet v žácích základních a středních škol znalosti potřebné pro jejich budoucí profesní život – kreativitu, kritické myšlení, týmovou spolupráci a informatické myšlení. Žáci se během projektového dne seznámí s nejdůležitějšími termíny z oblasti podnikové ekonomiky a informatiky. Děti mají za úkol vymyslet a uvést do provozu fiktivní firmu, která má pomoci rozvinout jejich region. Žáci vymýšlejí svojí vlastní investiční strategii, realizují svůj marketingový plán a prezentují svou firmu před ostatními. Dále mají jedinečnou příležitost si sestavit a naprogramovat robota. Vše probíhá za podpory mentorů.

Naše firmy slouží jako počáteční impuls pro rozvoj regionu. Mají za úkol zatraktivnit a rozvinout výuku a tím zvýšit celkovou úroveň základních škol v regionu. Implementace Našich firem je pouze začátek. Na projektové dny navazuje dlouhodobý plán rozvoje regionu, který bude inovovat region a výuku v něm a v rámci plánu budou vznikat zajímavé a regionu prospěšné lokální projekty. Na plán bude nadále navázána nabídka volnočasových aktivit v podobě kroužků a kempů s Bridge academy.

 

Jak projektový den probíhá?

V úvodní části jsou žáci rozděleni do týmů, které mají reprezentovat nově vzniklou firmu a každému z nich je přiřazena důležitá role, například jako ředitel podniku, vedoucí výroby, nebo marketingový manažer. Nezbytné je seznámení žáků s probíranou problematikou, formou prezentace. Následně přechází veškerá zodpovědnost na žáky, kteří musí uvést svou firmu do provozu. Mladí podnikatelé musí rozumně rozdělit své investice, vymyslet název, logo a oblast působení jejich organizace. Aby se žáci mohli pustit do  výroby svého produktu, musí  správně sestavit a pomocí aplikace v tabletu naprogramovat robota, který musí projít technickou kontrolou mentorů. Na závěr jsou výsledky každého týmu vyhodnoceny a žáci prezentují svou firmu před ostatními. 

Klademe důraz na propojení z praxí a do projektových dnů zapojujeme odborníky, jako například Bc. Lenku Budajovou z Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, která žákům přiblížila priority regionu a uvedla motivační příklady z praxe.

 

Ohlasy zapojených škol

Pro pilotní realizaci vybrala MAS Cínovecko tři základní školy:

  1. Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice
  2. Základní škola Koperníkova, Teplice
  3. ZŠ Proboštov
Realizaci zajistila partnerská organizace Bridge Academy, která má vlastní tým zkušených mentorů pro volnočasové aktivity.
 

Vyjádření Mgr. Pavlíny Langerové ze ZŠ Proboštov: 

“Paní učitelka finančního vzdělávání, kterou měli ihned po projektu, si nechala od žáků vše znovu odprezentovat a byla úplně u vytržení z toho, jaké používali pojmy, jak rozuměli celému procesu a že za jedno dopoledne ovládli a pochopili to, co se ona jindy snaží do dětí při finančním vzdělávání dostat za celý rok. Žáci byli také moc spokojeni.”
 
Akce se i v našich očích velmi vydařily. Místní akční skupině děkujeme ze podporu a těšíme se na další spolupráci!
 

Nejnovější články

LASAR – Studentské projekty Space4Talents Přinášíme informace o prvním studentském projektu, který byl vyvíjen a prezentován v rámci Space4Talents. V rámci Space4Talents …

Rok nvias s řízením projektů ve Freelo O nvias nvias z. s. je nezisková organizace zaměřující se na inovaci ve vzdělávání. Pomocí …

AI konference na GASOŠ Rokycany

AI konference na GASOŠ Rokycany AI KONFERENCE – “ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY PRO UMĚLÉ INTELIGENCE PRO KOMPEXNÍ VZDĚLÁNÍ” NA GASOŠ ROKYCANY Využití AI …

Zakončení Space4Talents – Projekty talentů za rok 2023 Space4Talents Show – přehlídka nejlepších studenstkých projektů v oblasti udržitelného rozvoje a inovací. Prezentace …