nvias.org

Mladí tvůrci našeho regionu - spojujeme žáky základních škol

Baví nás propojovat. Dávat impulz. Podporovat a rozvíjet. Tak jsme se rozhodli vyzkoušet pilotní akci mezi třemi školami – ZŠ Úterý, ZŠ Bezdružice a ZŠ Konstantinovy lázně.

Jak akce probíhala

Vůbec poprvé jsme vyzkoušeli hybridní infrastrukturu projektových dnů – projektový den jsme uspořádali jako odpolední program pro žáky třech základních škol najednou. Nejprve však bylo zapotřebí žáky patřičně vzdělat, a proto jsme na jednotlivých základních školách zorganizovali čtyřhodinový program Naše firmy, během kterého se žáci vyzkouší co všechno obnáší řídit vlastní firmu. Mají za úkol si vymyslet název firmy a logo, určit obor ve kterém budou podnikat a vymyslet strategii, aby se mohli stát jedničkou na trhu. Stejně jako v reálném světě na ně čeká spoustu neočekávaných problémů, které mladí podnikatelé musí vyřešit. U dětí rovněž prověřujeme jejich IT dovednosti, jelikož mají možnost naprogramovat a sestrojit vlastního robota V rámci akce Naše firmy se koná i exkurze do firmy, aby děti mohli vidět, jak takový podnik funguje v praxi. Děti se úkolů zhostili s nadšením a vznikla série skvělých nápadů a úspěšných firem jako například: výroba “roboaut”; vývoj univerzálních pilulek, které léčí každou nemoc nebo třeba firma zabývající se výrobou stolních lampiček. 

 

ZŠ Bezdružice –  žáci měli možnost se podívat do místní zinkovny Signum, kde se jich ujal zástupce firmy Pavel Procházka a dětem představil, jak probíhá provoz zinkovny, odkud a kam se vozí materiál a také k čemu se zinek vlastně využívá. 

ZŠ Konstantinovi Lázně – zde děti navštívili podnik Kafíčko a knížka (cukrárna, infocentrum a knihovna v jednom). Majitelka Romana Kolesová dětem vysvětlila, co všechno člověk musí umět, když si chce podobný podnik otevřít. Děti si mohli vyzkoušet, jak náročná práce podnikatele. Dostali za úkol připravit kavárnu pro hosty, spočítat peníze na pokladně, připravit zásoby, zkontrolovat knihovnu a učili se, jak správně mluvit o zdejším regionu jako správný  zaměstnanec infocentra.

ZŠ Úterý – zdejší žáci se zúčastnili exkurze do Turbovny (komunitního domu), kde se jim Jan Florián přiblížil fungování neziskové organizace a vysvětlil jim, co práce v neziskovém sektoru obnáší, a jak se liší od ziskového.

Propojení škol

Na závěr jsme akci propojili. Žáci z Bezdružic a Lázní dorazili k nám do Úterý a zkusili vymyslet ještě jednou firmy/podniky/služby, které by pomohly místnímu regionu. Týmy byly namíchané tak, aby z každé školy byl alespoň jeden žák ve skupině, abychom podpořily vzájemné vztahy mezi dětmi, učiteli a všichni si tak odnesli společný zážitek. Bylo znát, že děti znaly princip hry a zkušeněji prezentovaly své nápady. Společně vymyslely společnost, která by se věnovala parkům a zeleni v obcích; robota, který by pomocí umělé inteligence sbíral odpadky po obcích; počítače do škol ušité na míru žákům a podnik s místními šperky a dekoracemi.

Exkurze za místním podnikatelem proběhla i zde, tentokrát jsme se společně vydali za Jirkou Koutným majitelem firmy Střechy- Koutný, který děti seznámil s životem klempíře, pokrývače a automechanika. Děti si dokonce mohly některé jednodušší činnosti vyzkoušet na vlastní kůži.

 

Projekt realizován díky financování od MŠMT

Neformální projektová výuka podnikavosti s využitím projektového dne Naše firmy a virtuálního prototypování s využitím hry Minecraft.

Projekt podpořen MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“.

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016371

Nejnovější články

Partnerství s AIMTEC Máme radost, že můžeme představit nového partnera – softwarovou firmu AIMTEC, která podpoří 2 z našich projektů: Space4Talents Technologie …

Projekt Naše Firmy v energetice a strojírenství Ve spolupráci s Doosan Škoda Power jsme upravili projektové dny Naše firmy, tak aby vzdělávali …

Workshopy na téma AI, IoT a jejich využití v businessu Projekt má za cíl přinést do plzeňských škol zážitkovou výuku a motivovat …

Hydra Racing Plzeň – Vodíková autíčka 2023/2024   Plzeňský studentský tým Hydra Racing Plzeň úspěšně působí na poli vodíkové energie a vodíkových …