nvias.org

Inovativní vzdělávání na plzeňské Dopravce v souladu s novým RVP

  1. Projektové dny pro žáky – Naše firmy a AI Discovery
  2. Školení pedagogů “Objevte potenciál umělé inteligence pro výuku jazyků”
  3. Koučink pedagogů přímo ve výuce
  4. Propojení se základními školami
  5. Sociální odpovědnost v rámci realizace pro Diagnostický ústav

Inovativní přístup k zavedení nového rámcového vzdělávacího plánu (RVP) do mezipředmětové výuky

V rámci projektu Plzeňského kraje Vzdělání 4.0 jsme společně se Střední průmyslovou školou dopravní navrhli způsob zavedení nového RVP do mezipředmětové výuky způsobem, který bude poutavý a motivující pro žáky. Implementaci jsme realizovali v následujících krocích:

Zážitkové projektové dny pro žáky - "Naše firmy" a "AI Discovery"

Pro žáky jsme připravili zážitkové projektové dny, konkrétně Naše firmy a AI Discovery. Cílem těchto akcí je představit žákům principy vytváření přidané hodnoty ve firmách a možnosti využití umělé inteligence. Studenti prakticky budují vlastní fiktivní firmy a vytvářejí prototypy produktů s využitím nástrojů umělé inteligence. Projektové dny jsou navrženy tak, aby byly zábavné a zároveň edukativní. Varianty Našich firem a AI Discovery jsou dostupné pro žáky základních i středních škol.

Školení pedagogů "Objevte potenciál umělé inteligence pro výuku jazyků"

Kromě projektových dnů pro žáky jsme také pořádali školení pro pedagogy s cílem představit jim potenciál umělé inteligence v oblasti výuky jazyků. Tento kurz byl navržen tak, aby propojoval výuku informatiky a angličtiny. Unikátní příležitost nabízí učitelům základních a středních škol, kteří by chtěli zlepšit efektivitu své výuky a využít nové technologie ke zkvalitnění výuky.

Koučink pedagogů přímo ve výuce

Pro podporu profesního růstu pedagogů jsme také zařadili do našeho inovativního přístupu koučink pedagogů přímo ve výuce. Tento způsob podpory je velmi efektivní, neboť učitelé mohou pracovat přímo s konkrétními příklady a situacemi, které se týkají jejich výuky. Dostalo se nám pozitivního feedbacku a někteří učitelé vyjádřili nadšení, že žáci pochopili zadání a že samostatně pracovali na projektu.

Propojení se základními školami

V rámci realizace projektových dnů Naše firmy a AI Discovery se snažíme navazovat spolupráci se základními školami a realizovat projektové dny společně na spřátelených základních školách. Tento způsob spolupráce umožňuje žákům základních škol seznámit se s možnostmi studia na střední škole. Rovněž jsme realizovali projektové dny Naše firmy v Diagnostickém ústavu, kde jsme se setkali s velkým zájmem a zapálením ze strany žáků.  Společně s plzeňskou Dopravkou jsme tak podpořili cíl rovného přístupu ke vzdělání.

Věříme, že inovativní přístup zavedení nového RVP do mezipředmětové výuky bude přínosem pro všechny zúčastněné strany a že pomůže poskytnout žákům kvalitní a motivující vzdělávání. 

Zjistit více (jak fungují Naše firmy)

Nejnovější články

LASAR – Studentské projekty Space4Talents Přinášíme informace o prvním studentském projektu, který byl vyvíjen a prezentován v rámci Space4Talents. V rámci Space4Talents …

AI konference na GASOŠ Rokycany

AI konference na GASOŠ Rokycany AI KONFERENCE – “ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY PRO UMĚLÉ INTELIGENCE PRO KOMPEXNÍ VZDĚLÁNÍ” NA GASOŠ ROKYCANY Využití AI …

Zakončení Space4Talents – Projekty talentů za rok 2023 Space4Talents Show – přehlídka nejlepších studenstkých projektů v oblasti udržitelného rozvoje a inovací. Prezentace …

Future Workforce Show Future Workforce Show úspěšně zakončila projekt Udržitelné technologie a projekty, na kterém jsme od září pracovali společně s naším …