nvias.org

Climate Rules - Co je nového

  • Social impact of Climate Rules
  • Erasmus+ a EDUCRU projekty
  • Průběh projektového dne Climate Rules

Klimatické změny jsou jedním z největších výzev naší doby. Problémy spojené s globálním oteplováním a klimatickými změnami se stávají čím dál většími a významnějšími, což si žádá iniciativu na všech úrovních – od jednotlivců až po vlády a mezinárodní organizace.

Social Impact of Climate Rules

V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR vznikl společný projekt Social impact of Climate rules určený pro pedagogy a studenty základních a středních škol, podporující rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozšíření praktických schopností žáků v rámci hl. m. Prahy.

 Na čtyřech spolupracujících školách začala nová sezóna jarních projektových dnů. Na projektové budou další aktivity a hlavním výstupem budou lokální projekty zaměřené právě na změnu klimatu.

Více informací a používané metodiky zde

Erasmus+ - vzdělávání mládeže o klimatických změnách v souvislostech

  • 5 států (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko)
  • 25 škol (5 z každého státu)
  • 125 studentů (5 z každé školy)

Projektový den Climate Rules běží díky financování z evropského programu Erasmus+ i na mezinárodní úrovni. V rámci projektu EDUCRU zažijí studenti  projektový den Climate Rules a následně mají za úkol vytvořit klimatický akční plán pro svou školu. Jednotlivé týmy studentů se pravidelně setkávaly střídavě v zúčastněných zemích – poslední setkání se konalo v Polsku. Studenti se následně utkají v soutěži Climate Contest. Celý projekt byl velkolepě zakončen dvoudenním virtuálním summitem. Zástupci všech pěti zemí se setkali v prostředí virtuální reality a vzájemně si prezentovali své projekty a cíle.

Více informací k projektům: Erasmus+  a EDUCRU

 

Jak projektový den Climate Rules probíhá

Páteří projektu je učení hrou, proto celá akce probíhá formou zážitku. Žáci jsou rozděleni do týmů a každý z týmů představuje fiktivní stát. Jednotlivé státy jsou sice smyšlené, ale  jsou jim přiřazeny geologické, politické, enviromentální a sociální vlastnosti připomínající skutečný stav v jednotlivých státech a kontinentech naší planety. Například fiktivní stát Unitica je díky své rozloze, nerostnému bohatství, multikulturní společnosti, silné ekonomice a vyspělému průmyslu dominantním hráčem na politickém poli. Stát má neveselou historii plnou kolonizace a utlačování domorodého obyvatelstva. Zároveň zde narůstají problémy související se zákony ohledně vlastnění a používání střelných zbraní. Stát navzdory své vyspělé ekonomice čelí enviromentálním hrozbám, jelikož spotřebitelé jsou konzumně orientovaní a dochází k obrovskému plýtvání zdrojů. Žáci se stanou vládou a ministry této země, nápadně připomínající Spojené státy a dalších zemí připomínající světové velmoci. 

Na své cestě za kolektivní za záchranou planety musí vlády čelit mnohým problémům. V cestě jim stojí enviromentální katastrofy, překážky v efektivní mezinárodní politice a spolupráci a interní problémy jednotlivých států. Každá země, stejně jako v reálném světě, disponuje silnými stránkami, ale má také mnoho slabin, se kterými je potřeba se vypořádat. Žáci se zapojí do praktického zkoumání a vývoje „zelených“ technologií, které mají přinést spásu. Hra je velice komplexní a prověří znalosti žáků sahající téměř ze všech školních předmětů. Nezbytné jsou znalosti zeměpisu, informatiky a ekologie, ale velký význam mají vědomosti z oblasti biologie a chemie.

Nejnovější články

LASAR – Studentské projekty Space4Talents Přinášíme informace o prvním studentském projektu, který byl vyvíjen a prezentován v rámci Space4Talents. V rámci Space4Talents …

AI konference na GASOŠ Rokycany

AI konference na GASOŠ Rokycany AI KONFERENCE – “ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY PRO UMĚLÉ INTELIGENCE PRO KOMPEXNÍ VZDĚLÁNÍ” NA GASOŠ ROKYCANY Využití AI …

Zakončení Space4Talents – Projekty talentů za rok 2023 Space4Talents Show – přehlídka nejlepších studenstkých projektů v oblasti udržitelného rozvoje a inovací. Prezentace …

Future Workforce Show Future Workforce Show úspěšně zakončila projekt Udržitelné technologie a projekty, na kterém jsme od září pracovali společně s naším …