nvias.org

[:cs]Projektový den s AI[:en]AI project day[:]

[:cs]

Pochopení umělé inteligence formou hry

Projektový den Naše firmy nás díky své úspěšnosti a oblíbenosti u žáků motivoval k vytvoření dalšího projektového dne. Využili jsme také zkušenosti z našich kroužků Program pro AI tvůrce a zaměřili jsme se na umělou inteligenci (Artificial Intelligence – AI). Projektový den “Objevte potenciál umělé inteligence” spočívá na jednoduchém principu učení se hrou a snaží se žákům co nejjednodušeji vysvětlit, jak umělá inteligence funguje, jak s ní pracovat a jak vytvářet řešení s využitím AI. Vytváření řešení s umělou inteligencí se může zdát jako moc velká věda, kterou není jednoduché pochopit. Opak je pravdou. Není na tom nic složitého. AI funguje téměř stejně, jako všechna ostatní zařízení kolem nás. A právě proto je ještě jednodušší ji pochopit formou hry.

Vidění – Řeč – Porozumění

Náš první testovací den již proběhl na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Program se skládal z computer vision (počítačového vidění), speech technologie (mluvená a poslechová část) a porozumění textu. Celý den spočíval v budování AI startupu – firmy od základů v oblasti umělé inteligence. Studenti byli nadšeni, když je přívítal Michal the TJBot od IBM. Dále pak dostali úkoly, ze kterých rychle pochopili o co jde a co se po nich požaduje. Za celou hru dokázali pochopit  a porozumět jednotlivým procesům a jednoduchému programování umělé inteligence.

AI startupy

Svoji vymyšlenou firmu dovedli od úplných počátků až k opravdovým produktům, jako třeba umělou inteligenci pro hledání ideální dovolené z nabídek od různých cestovních kanceláří, kontrolu pozornosti řidičů na dálnici, kontrolu čistoty ve třídách a na veřejných místech, apod.

Doufáme, že budeme mít ještě spoustu příležitostí, dát studentům prostor pro vymýšlení podobných zajímavých nápadů a také šance, jak samotný projektový den dále zdokonalovat.

[:en]

Understanding artificial intelligence through play

Project days “Our companies”, thanks to their success and popularity among pupils, motivated us to create another project day. We’ve focused on AI – we’ve capitalized on the experience from our Program for AI Creators classes too. Project day “Objevte potenciál umělé inteligence” is based on the simple principle of learning through playing and tries to explain to students how artificial intelligence works, how to work with it and how to create AI solutions. It seems like it’s a rocket science and it’s hard to understand it. On the contrary, there’s nothing complicated about AI. It works almost like any other device around us. And that’s why it’s even easier to understand it during the game.

Vision – Speech – Understanding

Our first test day took place at the Luděk Pika Grammar School in Pilsen. The program consisted of computer vision, speech technology (speaking and listening) and text comprehension. The whole day consisted in building AI startup – a company from the ground up, in the field of artificial intelligence. The students were thrilled, and when Michal the TJ bot from IBM greeted them, and further given tasks, they quickly understood what was required and what was required of them. Throughout the game, they were able to understand and understand the various processes and simple programming of artificial intelligence.

AI Startups

They led their fancy business from the very beginning to real products, such as artificial intelligence for finding ideal holiday from offers from various travel agencies, checking motorway drivers’ awareness, classroom and public cleanliness, etc.

We hope that there will be plenty of opportunities to give students the opportunity to come up with such interesting ideas, as well as opportunities to improve the project day itself.[:]