nvias.org

[:cs]Meet and Code 2019[:en]Meet and Code 2019[:]

.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-wrapper.ugb-container__wrapper{padding-top:0 !important;padding-bottom:0 !important;background-color:rgba(255,255,255,0.9) !important}.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-wrapper > .ugb-container__side{padding-top:35px !important;padding-bottom:35px !important}.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper.ugb-container__content-wrapper{width:100% !important}.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-wrapper.ugb-container__wrapper:before{background-color:#ffffff !important}.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > h1,.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > h2,.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > h3,.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > h4,.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > h5,.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > h6{color:#222222}.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > p,.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > ol li,.ugb-c69ce36 .ugb-c69ce36-content-wrapper > ul li{color:#222222}.ugb-c69ce36.ugb-container{margin-top:-150px !important}@media screen and (max-width:768px){.ugb-c69ce36.ugb-container{margin-top:-100px !important}}

[:cs]Kódujeme pro planetu [:en]Code for the planet[:]

[:cs]Cílem Meet and Code je dětem a studentům představit svět moderních technologií a to zábavnou formou. Objevováním nových technologií, kreativního a jednoduchého programování získávají odvahu se pouštět do větších projektů nebo rozvíjet digitální dovednosti, které v dnešním světě potřebují. Díky těmto technologiím máme možnost efektivně řešit i globální problémy.

Zorganizovali jsme celkem dvě akce na stejném principu, jen pro různé věkové skupiny. a to pro malé děti a starší studenty základních nebo středních škol. Oba tyto dny jsme se zapojili od výzvy Code for the Planet (Kóduj pro planetu) na podporu SDG13 – climate action.

Mladší děti měly za úkol postavit v Minecraftu jejich představy o řešení problémů se změnou klimatu, nebo např. se znečištěním oceánů. Naopak starší děti pak v této oblasti vymýšlely jak k řešení těmto problémů využít umělou inteligenci, kterou např. využívaly na rozeznání druhu odpadků nebo rozpoznávač čisté a špinavé podlahy. 

[:en]The aim of Meet and Code events is to introduce children and students to the world of modern technology in a fun way. By discovering all these technologies, creative and simple programming, they have the courage to embark on larger projects or develop the digital skills they need in today’s world. Thanks to all these technologies we have the possibility to effectively solve even global problems.

We organized a total of two events on the same principle, only for different age groups. for young children and older students of primary or secondary schools. Both of these days we’ve been involved since the Code for the Planet challenge to support SDG13 – climte action.

Younger children were tasked to build in Minecraft their ideas on how to tackle climate change or ocean pollution. On the contrary, older children in this area thought how to solve these problems using artificial intelligence, such as used to recognize the kind of garbage or recognizer of clean and dirty floors.

[:]

[:cs]Bylo nám potěšením být součástí této globální události.[:en] We’ve been pleased to took a part in this global event.[:]