nvias.org

Ohlédnutí za Meet and Code 2020

Čtete také

https://www.nvias.org/blog/2021/01/29/nvias-org-spojuje-sily-s-bridge-academy/

Meet and Code 2020

V úterý 20.10. proběhl ve spolupráci s Meet and Code Minecraft workshop: Programování pro planetu. Workshopu se účastnilo dohromady 24 účastníků a i několik pozorovatelů z řad pedagogů.

Během workshopu se účastníci naučili například jak rozpohybovat větrnou elektrárnu nebo postavit funkční třídičku itemů. Na závěr workshopu měli účastníci za úkol vymyslet vlastní projekt, který řešil nějaký z problémů, kterým naše planeta čelí. Mezi nejpropracovanějšími projekty byla například čistička vody nebo protipovodňové zábrany.

Moc děkujeme všem účastníkům za skvělé zapojení do workshopu a těšíme se na další ročník Meet and Code.

Za tým nvias.org

Bára