nvias.org

[:cs]Učíme online, jak ovládnout umělou inteligenci[:en]We teach online how to master artificial intelligence[:]

.ugb-bc6c382.ugb-container > .ugb-inner-block{max-width:80% !important}

[:cs]Když nemůžeme do škol začali jsme podnikavost rozvíjet on-line. Využíváme k tomu online verzi projektového dne AI Discovery. Žáci posledních ročníků základních škol a středoškoláci dostávají praktický vhled do využití umělé inteligence (AI – Artificial Intelligence). Cílem projektového dne je odprezentovat vlastní firmu včetně ukázky produktu nebo služby, která využívá AI.

“Umělá inteligence kompletně změní byznys a společnost, tak jak je známe.”

Online projektový den zaměřený na využití a ovládnutí umělé inteligence. Studenti si prakticky osvojí jednotlivé oblasti AI, jako je počítačové vidění, hlasové technologie a porozumění textu.

Základní parametry AI Discovery online:

 • délka 4 hodiny (8:00 – 12:00)
 • počet účastníků +/- 25 – ideálně celá třída
 • cíleno na VIII. a IX. ročník ZŠ, SŠ
 • pracuje se v 5členných týmech
 • stačí základní počítačové dovednosti, základy angličtiny a otevřená mysl
 • komunikace probíhá na platformě Discord alternativně v Microsoft Teams

“Sestav tým a zapoj se do investiční hry. Ovládní AI, vyřeš problém, založ startup
a doveď svůj tým k vítězství na globálním trhu! “

Ve spolupráci se SIT Port nabízíme tento projektový den ZDARMA pro plzeňské základní školy a střední školy v regionu, jako náhradu projektových dnů Naše firmy.
Pro rezervaci můžete využít kalendář na stránkách Naše firmy:[:en]

When we can’t go to school, we start developing entrepreneurship online. We use the online version of the AI ​​Discovery project day for this. Pupils in the last years of primary schools and secondary school students receive practical insight into the use of artificial intelligence (AI – Artificial Intelligence). The goal of the project day is to present your own company, including a demonstration of a product or service that uses AI.

“Artificial intelligence will completely change business and society as we know them.”

An online project day focused on the use and mastery of artificial intelligence. Students will practically master the various areas of AI, such as computer vision, voice technology and text comprehension.

Basic parameters of AI Discovery online:

 • 4 hours (8:00 – 12:00)
 • number of participants +/- 25 – ideally the whole class
 • targeted at VIII. and IX. year of elementary school, high school
 • works in 5-member teams
 • Basic computer skills, basic English and an open mind are enough
 • communication takes place on the Discord platform alternatively in Microsoft Teams

“Build a team and get involved in the investment game. Control AI, solve the problem, start a startup
and lead your team to victory in the global market! “

In cooperation with SIT Port, we can offer these project days for FREE for Pilsen primary and secondary schools in the region, as a replacement for Naše firmy project days.
For reservations you can use the calendar on the website of Naše firmy

[:]https://nasefirmy.eu/kontakt/